Al Quran Sebagai Sahabat di Akhirat

Al Quran Sebagai Sahabat di Akhirat

Pustaka Tahfidz – Dari Buraidah r.a. menceritakan, “Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah saw., maka aku mendengar beliau bersabda, “Sesungguhnya al Quran akan menemui pembacanya/pengahafalnya pada hari kiamat ketika ia keluar dari kuburnya yang terbelah seperti seorang yang pucat pasi kulit dan tubuhnya karena letih setelah melakukan perjalanan jauh.

Al Quran bertanya padanya, “Apakah engkau mengenal aku?” Ia menjawab, “Aku tidak mengenalmu.” Al Quran bertanya lagi, “Apakah engkau mengenal aku?” Ia menjawab, “Aku tidak mengenalmu.” Kemudian Al Quran berkata, “Aku adalah sahabatmu, akulah al Quran yang telah membuatmu haus di siang hari yang panas terik dan membuatmu terjaga pada malam hari (karena membaca dan mengamalkan aku).

Sesungguhnya setiap pedagang menginginkan keuntungan dibalik perdagangannya, dan sesungguhnya kamu pada hari ini akan mendapat keuntungan dibalik setiap perdagangan. Lalu diberikan kerajaan dari sebelah kanannya dan keabadian dari sebelah kirinya, dipakaikan mahkota kemuliaan di atas kepalanya, dan kedua orang tua nya diberi dua pakaian yang (keindahannya) tidak bisa ditandingi oleh pakaian penduduk dunia.

Kedua orang tuanya berkata, “Karena apa kami diberi pakaian seperti ini?” Maka dijawab, “Karena bacaan dan hafalan al Quran yang dilakukan oleh anakmu.” Kemudian dikatakan pada ahli Quran itu, “Bacalah dan naiklah terus dalam tingkatan surga dan kamar-kamarnya!”

Maka terus menaiki (tingkat demi tingkat dalam surga) selama ia membacanya baik cepat maupun lambat (tartil).” (Hr Ahmad – al Fathur Rabbaanii XVIII/69)

sumber : Kitab Muntakhab Ahadits dihimpun oleh Maulana Muhammad Yusuf al Kandhalawi rahmatullah ‘alaih

Leave a Reply